NAUJIENOS


Susisiekite su mumis
(8-428) 55-148
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI        TEISĖS AKTAI          VEIKLA           PASLAUGOS          KLAUSIMAI         NAUJIENOS       GRUPĖS        PARAMA         NUORODOS
Naujienos
--------------

Tau, Mamyte, gražiausi žiedai!

Vos tik šypsenomis pražysta visos gatvės, žemė nušvinta nuo pavasario saulės spindulių ir pasidabina gražiausiais žiedais, visi su nekantrumu laukiame dienos, kada galime pasveikinti, padėkoti ir prisiminti savo brangiausią žmogų žemėje - Mamytę... Mažųjų lūpose šis žodis skamba tik taip. Mamytė - pati gražiausia, pati geriausia ir pati mylimiausia.

Visą savaitę prieš Motinos dieną Viduklės darželyje buvo vykdomas projektas ,,Tau, MAMYTE, gražiausi žiedai". Jo metu vaikai buvo supažindinami su Motinos dienos reikšme ir savitumu. Pasižiūrėję senosios animacijos filmuką kartu padarėme keletą išvadų, kaip vaikams nederėtų elgtis su savo mamytėmis. Jos dėl savo vaikų gali daug ką padaryti ar pakeisti, tik dažnai už tai tiesiog užmirštame padėkoti. Veiklos metu vaikai piešė piešinukus, darė prisiminimo dovanėles, klausė ir mokėsi gražiausių  eilių ir dainų apie mamą.

Gegužės 2 - osios dienos rytmetį Raseinių r. Viduklės darželio vaikučiai  nuo mažučio savo delno padovanojo mamytėms skirtus ,,gražiausius žiedus", kurių ,,priskinti padėjo" Viduklės darželio muzikos vadovė R. Gružinskienė, grupių auklėtojos ir auklėtojų padėjėjos. Juose susipynė  darželinukų pasveikinimo žodžiai, eilėraštukai, gražūs šokiai ir skambiausios dainelės. Jaudulys kuteno padukus ne tik patiems mažiausiems, bet ir vyresniesiems darželio vaikams. Šventės pabaigoje vaikai pabiro po salę kiekvienas su savo gėlės žiedeliu skirtu savo mylimiausiai ir vienintelei. Ašaros pritvindė akutes ne tik vaikams, bet ir mamytėms.

Džiugu, kai širdis džiaugiasi ir verkia iš laimės matant prieš akis ,,savo atspindį" dainuojant, šokant, deklamuojant ar tiesiog darant ką nors gera... Juk ,,vaiko gyvenimas yra jo mamos gyvenimas. Mama ir jos vaikai yra lyg žiedeliai ant jos pačios šakos" ? Karen Maezen Miller.
Būti mama - tai menas, tai didžiausia kūryba ir duotybė visam gyvenimui.

Būkite visada pačios laimingiausios Mamos!Projekto organizatorė
vyr. auklėtoja
Jolita Piatkienė


-----------------------------------------------------------
Darželinukai piešinių konkurso laureatai

Pasikalbėję apie Lietuvos grožį, pažiūrėję gražių jos vietų fotonuotraukų, savo vaizdinius vaikai perteikė piešinyje. Kūrybiškiausi piešiniai buvo išsiųsti į Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodą - konkursą "GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE", kuri skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.

    Vertinimo komisijos pirmininkė Raseinių rajono švietimo centro metodininkė Audronė Kumpikevičienė bei narės Rasa Tytmonaitė ir Indrė Matevičienė iš 72 konkursui pateiktų darbų atrinko 13. Tarp jų laureatais tapo Patricija Šebelskytė (5 m.) ir Gustas Matevičius (6 m.) iš Viduklės darželio. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir dovanėlės. Pedagogėms, vyr. auklėtojai Redai Blinkienei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei metodininkei Vaidai Naujokaitienei, paruošusioms vaikus šiai parodai - konkursui įteiktos Raseinių rajono švietimo centro padėkos.

    Piešinių paroda vis dar džiugina savo spalvomis, įdomiais siužetais Raseinių viešosios bibliotekos lankytojus.


-----------------------------------------------------------

Priešmokyklinukų meninio skaitymo konkursas

Priešmokyklinės ,,Spalviukų" grupės ugdytinė Tėja Dubinskaitė dalyvavo Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurse ,,Vaikystės spalvos". Konkursas vyko Raseinių Šaltinio pagrindinėje mokykloje. Dalyvavo 24 rajono priešmokyklinukai. Tėja deklamavo Martyno Vainilaičio eilėraštį ,,Vėjas ir siuvėjas". Nuoširdus Tėjos balsas su jauduliuku skambėjo didelėje aktų salėje. Linkime mergaitei ir toliau puoselėti menino žodžio suvokimą.


PU auklėtoja metodininkė Vaida Naujokaitienė


-----------------------------------------------------------
Pavasaris ant paukščio sparnų. Gandrinės

  Kovo 17-21 d. Viduklės darželyje vyko projektinė savaitė susipažinti su sugrįžtančiais paukščiais iš tolimųjų kelionių, su pavasariu, kuris jau keliauja per žemę. Jis dabar visur: bruzda kiekviename pumpure, gležnoje žolelėje. Tai jis atveria žiedus, priverčia nusišypsoti žmones. Tai jis į aukštybes išvilioja paukščius...

  Projekto organizatorė pasiūlė vaikams ant paukščio plunksnos užrašyti stebuklingų minčių "Jei būčiau paukšteliu". Pasipylė minčių lietus. Paskelbus akciją "Pradžiugink paukštelį nauju nameliu" labai aktyviai įsijungė tėveliai ir seneliai. Daug buvo kalbama ir apie gandrą, kuriam namelio nereikia. Tad vaikučiai jam sugalvojo padovanoti naujus batus. Iš namų atsinešė senus batus, dažė juos, dekoravo ir surengė parodą "Gandro batai". Įraše klausėsi paukščių balsų, bandė juos atspėti, pamėgdžioti. Mokėsi žaidimų, eilėraščių, dainelių, ratelių apie paukščius. Minė mįsles ir minkles, piešė ir lipdė paukščius.

   Savaitės pabaigoje, šventiniame rytmetyje, vaikučiai pavirtę paukšteliais ir varlytėmis dainavo, šoko, stengėsi prakalbinti gandrą (auklėtoja Regina ), pamėgdžioti jį, pasakyti erzinimų. Buvo pateikiama ir įvairių užduočių: pamaitinti alkaną Gandrą, pašokinėti kaip varlė ir  t.t. Gandras visus šventės dalyvius pavaišino tradicinėmis vaišėmis- kepiniais su įvairiomis sėklytėmis, įteikė padėkas už pagamintus inkilėlius ir dalyvavimą projekte.

   Rytmetyje dalyvavo Lietuvos gyvūnų globos draugijos Raseinių skyriaus atstovas Ovidijus Butkus, kuris pasidžiaugė gražiu projektu ir įsitikino, kad Viduklės darželio vaikučiai tikrai myli paukštelius, džiaugiasi jų sugrįžimu ir padovanotais naujais nameliais- inkilėliais. Jis vaikus  apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis ir knygelėmis. Po šventės visi išėję į kiemą keletą inkilėlių iškėlėme prie darželio, o kiti bus iškelti Ataugos miškelyje ir Jūkainių rekreaciniame- pažintiniame parke.

    Atsisveikindamas Gandras pasakė gandrišką palinkėjimą- "...kad suktų gandrai apie Viduklės darželį ratus, sugrįžtų saviškiai į lizdus, kad darželyje visad būtų pilna vaikų klegesio..."


Projekto organizatorė,
auklėtoja metodininkė
Regina Morkuvienė


-----------------------------------------------------------
Viduklės darželyje šventė ,,Tai smagumas, tai Kaziuko vaišių gardumas"

     Kaziuko mugė - pats tikriausias pavasario pranašas. Viduklės darželio bendruomenei taip pat smagu susikurti šventę ir linksmai pabūti visiems drauge.
    Pirmiausia susipažinome su Kaziuko šventės tradicijomis, žiūrėdami filmuotus reportažus, kaip šventė vyksta Vilniuje. Dalijomės prisiminimais, kas lankėsi Viduklės kultūros namuose organizuotoje mugėje. Tėvelių prašėme ieškoti senovinių rakandų - susipažinimui, kaip gyveno, dirbo senoliai. Puošėme ąsotėlius tautiškais raštais salės papuošimui.

   Visus susirinkusius į šventę  pasveikino Kaziukas (auklėtoja Vaida) ,,sveiki gyvi macni, drūti ir raudoni..." Šventės metu vaikai išbandė sviestamušę - kalatauką, stebėjo verpimo ratelio sukimąsi, lietė medinę geldą ir seną staliaus oblių ir kitus senovinius daiktus. Mamytės, močiutės ir net tėčiai rūpinosi vaišių gardumynais, nes kiekviena grupė ruošė atskirą stalą. Mažiausieji ,,Nykštukų" grupės vaikai ruošė duonutės stalą. Jų stalą puošė iškeptas duonos zuikis, naminė duona. Deklamavo eilėraštuką, kaip vaišina trupinėliais katinėlį. ,,Paukščiukų" grupės vaikai prašė karvutės balto pienelio ir paruošė sūrio, varškės ir kitų pieno produktų stalą. ,,Boružiukų" grupė visus vaišino saldžiausiais, gardžiausiais pyragais. Vyriausieji priešmokyklinukai ,,Spalviukai" kvietė visus pasistiprinti kaimiškais lašinukais ir kumpeliais. Darželio administracijos darbuotojai vaišino visus gaivia gira, vaisių kompotu.

Priešmokyklinukai su Kaziuku mokė mažesniuosius sekti pasakas be galo, juokavimų, liaudiškų žaidimų, šokių. Mamytės ir vaikai rungtyniavo sukdami siūlų kamuoliukus, sukosi polkos ratelyje.

   Kas buvo, tam netrūko geros nuotaikos, malonių įspūdžių, o svarbiausia duonos kampuko, sūrio galiuko, pyrago saldumo, lašinukų sūrumo, šlakelio gardaus gėrimo ir šypsenos. Dėkojame visiems už pagalbą sukuriant vaikams šventę, kuri puoselėja liaudiškas tradicijas nuo vaikystės.

    Vaida Naujokaitienė, šventės organizatorė auklėtoja metodininkė


-----------------------------------------------------------
Viduklės darželyje meninio skaitymo  konkusas "Gražiausi  žodeliai  Lietuvai"

   Linksta pušys nuo vėjo ir bangos putoja.  
   Už miško jau jūra matyt.
   Vieną žodį brangiausią, kur nešuosi širdy,
   Ant Baltijos kranto parašysiu smėly...(vaikų kūryba)

 
   Džiaugdamiesi gražia mūsų tėvynės švente, ugdydami vaikų meilę tėvynei Viduklės darželyje organizavome meninio skaitymo konkursą. Penktadienį, kovo 14 dieną renginio dalyvius nuotaikingai pasveikino ir renginį vedė auklėtoja Genovaitė Unikauskienė.

    Sąvoka Lietuvos valstybės atkūrimo diena vaikams buvo paaiškinta paprastai, todėl tą dieną tinka būti linksmiems ir sveikinti Lietuvą galima gerais darbais, gražiais žodeliais.  Lietuva - tai mūsų  darželis, mūsų miestai, tai šeima: mama, tėtis, sesė, brolis.

   Auklėtojos su ugdytiniais grupėse rinko gražiausius žodelius Lietuvai. Vėliau individualiai ar kolektyviai juos piešė. Grupėse mokėsi deklamuoti eilėraščius, nes poezija padeda lavinti vidinį vaikų pasaulį, turtina žodyną. Mažuosius poezijoje stebina ir patraukia vaizdingumas, žodžių žaismas, užburia ritmas.

     Šventę pradėjo ir talentą dainuoti bei meilę gimtajai šaliai rodė darželio ugdytinė Tėja.  Dėkodami už laisvę, meilę  vos liežuvėlį apversdami, susijaudinę, suknytes ir marškinėlių rankovytes glamžydami deklamavo patys mažiausi darželio skaitovai: "Boružiukų", "Paukščiukų", "Nykštukų" grupių vaikai. Vyriausieji ugdytiniai turėjo galimybę improvizuoti - vaidinti apie metų laikus.

        Šventė baigėsi, komisija išrinko nugalėtojus, kurie dalyvaus rajoniniuose priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų organizuojamuose konkursuose.
    Vaikams patiko nauja patirtis, galimybė pasirodyti, būti artistais, gauti padėkas už triūsą.

Mūsų šventę vainikavo daina  K. Mašanausko "Kokia nuostabi, Lietuva esi..."

Renginio organizatorė vyr. auklėtoja G.Unikauskienė

-----------------------------------------------------------

UŽGAVĖNĖS VIDUKLĖS DARŽELYJE

Užgavėnės- išskirtinė metų diena, žiemos palydų šventė. Nuo seno jos švenčiamos triukšmingai, linksmai, nes tikėtina, kad, jei Gavėnia bus sutikta sočiai ir gerai pasilinksminus, tai vasarą nieko nestigs. Nors žiema taip pernai išsigando, kad šiemet labai nedrąsiai sugrįžo ir ilgai neužsibuvo, tad vis tiek šaukėme "šalta žiema, šalin eiki, o pavasari, ateiki..." Darželyje vyko pramoga-Užgavėnės "Tegyvuoja blynų diena. Kad per barzdą varvėtų".

Vaikai buvo supažindinami su pramogos paskirtimi, kaukių įvairove, veikėjų simboliais: Lašininiu, Kanapiniu, More, Čigonais, Žydais, Giltine ir kt., o svarbiausia-  Užgavėnių patiekalais- blynais. Turbūt pati džiugiausia diena, kai vaikai, persirengę įvairiais personažais, užsidėję pačių gamintomis kaukėmis, išgužėjo į kiemą atsisveikinti su šaltu oru ir vyti žiemą iš kiemo. Sulaukėme svečių iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos - persirengėlių:

Lašininio, Kanapinio, žydukų, čigonų ir kt. Grojant muzikai visi linksminomės, šokome, dainavome, pokštavome, žaidėme įvairius žaidimus, persirengėliai mokė įvairių gudrybių, burtų, juokų, dainų, vyko varžytuvės- virvės traukimas. Vaikai pamatė, kaip Lašininis su Kanapiniu rungėsi tarpusavyje. Lašininis ragino valgyti tik riebų maistą, Kanapinis peikė jo valgį ir ragino valgyti tik sveiką maistą. Jie tarpusavyje rungėsi tol, kol Kanapinis tapo nugalėtoju. Šventės kulminacija-Morės deginimas ir su ja, negerų poelgių, pykčio, pavydo, patyčių, visa, kas bloga sudeginimas. Mažiesiems didelį įspūdį paliko blynų kepimas lauke ant krosnies. Mūsų "gaspadinės" Ievutė ir Juzytė pakvietė visus persirengėlius pasivaišinti gardžiais blynais su uogiene ir užsigerti šilta kvapnia arbata. Prisilinksminę ir sočiai prisivaišinę, išlydėję svečius- persirengėlius, o patys sugrįžę į grupes, dar ilgai juokavome, krėtėme pokštus, improvizavome. Mažieji darželio ugdytiniai įsitikinę, kad žiema nebesugrįš ir dabar jau netrukus sulauksime pavasarėlio.

Šventės organizatorė vyr. auklėtoja L.Sadauskienė

-----------------------------------------------------------
Lietuva, tu man esi
Saulė, jūra ir miškai.
Kopos, smėlis, švelniai purškiantis lietus.
Ir gimtinė, ir tėvynė,ir gimti namai.
( D. Knystautas )

Vasario 10-14 dienomis  Viduklės darželyje vyko projektas ,,Mano vardas - Lietuva", kurio metu siekėme, kad vaikai didžiuotųsi savo Gimtine, jos grožiu, žmonėmis, gerbtų Lietuvos tautinius simbolius.

Pokalbiai vyko visose darželio grupėse. Ugdytiniai klausėsi auklėtojų pasakojimų,  patys piešė trispalves Lietuvos vėliavėles, dalyvavo kolektyviniame- kūrybiniame darbe ,,Mano gimtinė-Lietuva": gamino šventinę atributiką, mokėsi eilėraštukų, žiūrėjo filmą ,,Neregėta Lietuva" iš paukščio skrydžio, trumpą filmuką apie mūsų miestelį Viduklę.

Vaikai su nekantrumu laukė paskutinės projekto dienos: viktorinos- konkurso ,,Ką aš žinau apie Lietuvą", kurią vedė vyresnioji darželio auklėtoja Reda Blinkienė.

Skambant muzikai ,,Nykštukų", ,,Paukščiukų", ,,Boružiukų"ir  ,,Spalviukų" grupių vaikai drauge su auklėtojomis suėjo į šventiškai papuoštą salę. Viktorinos metu mažieji ugdytiniai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, tautinius simbolius, rodė Lietuvos žemėlapyje esančius miestus, žymiausias šalies vietas, įžymius Lietuvos  žmones, deklamavo eilėraščius apie Gimtinę. Už atliktas užduotis ir gerai atsakytus klausimus vaikai  apdovanoti prizais: spalvotomis rankytėmis, iš kurių vėliau salės viduryje sudėjo  Lietuvos trispalvę  vėliavą.

Viktorinos pabaigoje vaikų rankose plazdant vėliavėlėms, skambėjo bendra finalinė daina ,,Žemėj Lietuvos", kurią dainavo visi dalyviai. Padėkos raštais apdovanoti viktorinoje dalyvavę ugdytiniai ir grupių auklėtojos.

Šis renginys dar kartą priminė, koks  brangus yra mūsų kraštas- LIETUVA.
         
Renginio organizatorė vyr. auklėtoja Reda Blinkienė


-----------------------------------------------------------
Vaikų kūryba ant šviesos stalo

Viena pagrindinių, Iš Italijos atkeliavusio, pedagogo Reggio Emilia ugdymo metodo priemonių - šviesos stalai. Ši  reikalinga metodinė priemonė naudojama darželyje. Naujoje ir kitokioje kūrybinėje erdvėje vaikai atsipalaiduoja, atsiskleidžia ir sutelkia dėmesį. Užsiėmimo metu, žaidžiant prie šviesos stalo, turtėja vaiko vaizduotė, kūryba, gebėjimas spontaniškai ir sąmoningai reikšti savo mintis, derinti medžiagas ir spalvas, naudojant įvairias menines raiškos priemones.

   Galime teigti, jog šviesos stalas ugdo vaikų savarankiškumą, intelektualinius gebėjimus, skatina aktyvumą, lavina ir vysto vaiko intelektą, smulkiąją motoriką, skatina vaiką bendrauti ir bendradarbiauti, perteikti turimas žinias, būti šalia vienas kito, ugdo vaikų individualumą bei sušildo vaiko sielą, jausmus ir žadina teigiamas emocijas.
                                                                                       Socialinė pedagogė Vytautė Garbaliauskaitė

-----------------------------------------------------------
Kūno kultūra darželyje

  Kūno kultūra- svarbi visuomenės kultūros dalis, padedanti užtikrinti vaikų judėjimo poreikį, ugdyti jų fizines ypatybes, siekti fizinės, psichinės ir asmeninės darnos.

Nuo šių metų sausio mėn. darželyje skirta 0,5 etato kūno kultūrai. Ši naujovė darželio ugdytiniams teikia labai daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų. Vaikučiai šių užsiėmimų laukia su nekantrumu, nes kiekvieną kartą atėjus į salę, jų laukia nauja,  įdomi veikla.

Salėje ugdytiniams organizuojama fizinė veikla, "mažosios aerobikos" užsiėmimai, žaidimai, sportiniai žaidimai. Skambant muzikai, vaikai atlieka pratimus, padedančius formuoti taisyklingą laikyseną, išmoksta improvizuoti, mėgdžioti nesudėtingus žingsnelius, geba jausti ritmą, tempą.

Kūno kultūros užsiėmimai kiekvienos grupės vaikams vyksta pagal nustatytą grafiką. Idėjos parenkamos pagal vaikų amžių, fizinį išsivystymą. Kūno kultūros metu didžiausias dėmesys skiriamas ne tik taisyklingai vaikų laikysenai, bet ir kvėpavimui, judėjimui. Labai svarbu, kad fizinė veikla vaikams būtų įdomi, skatintų norą judėti, taptų įpročiu. Veiklos metu naudojamas įvairus sportinis inventorius, priemonės, ieškoma naujų darbo formų, kad vaikai aktyviai žaistų, judėtų, atsipalaiduotų.

Kūno kultūros užsiėmimuose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir vaiko pažanga.
Kūno kultūros pedagogė Laima Sadauskienė

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
Laivės gynėjų dienos minėjimas

Minėdami Sausio 13-ąją darželio ugdytiniai ir visa bendruomenė prisijungė prie prasmingos tradicijos- akcijos "Atmintis gyva, nes liudija", skirtos prisiminti ir paminėti 1991 metų sausio įvykius. Darželio languose suspindo žvakutės- gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Tikimės, jog ši auganti karta bus vieninga, mylės Lietuvą ir didžiuosis būdami šios šalies piliečiais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Lazdauskaitė
-----------------------------------------------------------

Konkursas "Papuošk  Kalėdas riešutais"

Gruodžio mėnesį puoselėdama vaikų kūrybiškumą ir kartu prasmingai leisdami laiką grupėje  kūrėme darbelius iš riešutų. Mums Kalėdų laukimas neprailgo, nes sumanymus pavyko įgyvendinti.         

,,Spalviukų" grupės ugdytiniai: Tėja Dubinskaitė, Domantas Staškus, Evelina Žickytė dalyvavo respublikiniame konkurse "Papuošk Kalėdas riešutais". Sveikinu vaikučius, nes konkurso organizatoriai juos apdovanojo dalyvio diplomais.

Konkurso  darbelių nuotraukas galite peržiūrėti adresu: www.Papuošk Kalėdas riešutais.
Auklėtoja Genovaitė Unikauskienė    

-----------------------------------------------------------
Konkursas "Išsaugokime miško puošmeną - eglutę"

Kai beldėsi vėjas, kai pakvipo Kalėdomis ir Angelas nusileido žemėn pasveikinti žmogaus Ariogalos gimnazijoje vyko rajoninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas "Išsaugokime miško puošmeną - eglutę".

Konkurse dalyvavo ir mūsų priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučių darbai. Smagu pasveikinti "Spalviukų" grupės dalyvius: Eveliną Žickytę, Tėją Dubinskaitę, Liją Damavičiūtę. Puokštes - eglutes parodai padėjo sukurti grupės auklėtoja Genovaitė Unikauskienė.

Džiaugiamės, kad konkursui pasibaigus darbai papuošė Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrą, neįgaliųjų užimtumo centrą, Ariogalos miesto biblioteką.
Auklėtoja Genovaitė Unikauskienė


Darželis yra Mažojo Princo fondo iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams edukacinės programos Skaitantys vaikų darželiai dalyvis

Skaitymas balsu vaikams- tai tinkama pagalba vaiko kalbos įgūdžiams vystyti ir lavinti, būdas sužadinti jų skaitymo poreikį. Tai galimybė ugdyti skaitytojus, kuriems dėl to, kad jiems daug ir mielai skaito, geriau sekasi mokytis bei įveikti įvairius gyvenimo iššūkius. Skaitymo aistra, įskiepyta vaikystėje ir daugelį metų palaikoma balsu skaitančių vaikams suaugusiųjų, yra tikras visapusę vaikų raidą skatinantis vitaminas ir skiepas nuo daugelio visuomenės bei masinės kultūros keliamų pavojų.

Tad skaitykime vaikams po 20 minučių per dieną. Kiekvieną dieną! Vien malonumui. Kad vaikai pamėgtų skaityti.

Todėl darželis prisijungė prie Mažojo Princo fondo iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams edukacinės programos Skaitantys vaikų darželiai.
Daugiau informacijos www.visalietuvaskaitovaikams.lt
                                                    
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Naujokaitienė

-----------------------------------------------------------

© 2013m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Priešmokyklinukai ,,Sviekuolių sveikuoliai" konkurse

Gruodžio 10 d. darželio penkių priešmokyklinukų komada su pedagoge Vaida, pavadinimu ,,Morkytės", dalyvavo rajoniniame ,,Sveikuolių sveikuoliai" konkurse. Konkursas vyko Raseinių l/d ,,Liepaitė". Konkurso tikslas - ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Komanda parengė prisistatymą apie vitaminus. Vaikai atsakinėjo į klausimus sveikos gyvensenos tematika. Atliko praktines užduotis. Lija dalyvavo kapitonų rungtyje. Vaikai lenktyniavo estafetėse. Užduotis buvo ir pedagogui.

Nuotaikingai vaikus linksmino ir užduotis žaismingai pateikė linksmuolis Kiškutis (pedagogė Romena) ir išmintingoji Šarka (pedagogė Albina). Dirbo ir kompetentinga komisija, vertino vaikų žinias, sumavo rezultatus. Grįžome truputį pavargę visgi konkursas, bet su atminimo dovanėlėmis ir įspūdžiais papasakoti grupės draugams.
                                                    
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Naujokaitienė

-----------------------------------------------------------
Projektas ,,Žibintų šviesoje"

Darželyje buvo organizuojamas projektas ,,Žibintų šviesoje". Jau nuo pat pirmadienio ryto su darželio vaikais kalbėjome apie gerumą, švelnumą, meilę artimui, skatinome suvokti gerų darbų prasmę ir dovanojimo džiaugsmą.

Laukdami žibintų šventės vaikai gamino žibintus kartu su savo tėveliais namuose, o vėliau buvo surengta vaikų ir tėvelių žibintų paroda, kur visi pasidžiaugėme gražiais darbeliais. Ačiū Jums, tėveliai. Padedant grupės auklėtojoms vaikai kirpo, klijavo puošė savo žibintą. Visiems darželio vaikams Žibintininkas (aukl. Reda Blinkienė) dovanojo ugnį įžiebdamas žibintus ir prisipildę savo širdelėse gerumo, gražių, šviesių ir šiltų linkėjimų  keliavome į laužo nušviestą kiemą, į gražų šviesos rytmetį ,,Žibintų šviesą". Vaikai sugalvoję norus kėlė į dangų žibintus, ieškojo paslėptų nykštukų vaišių.

Taip gera, kad pasidalijome savo šiluma ir meile su tais, kam labiausiai jos reikia. Ačiū visiems už projekto įgyvendinimą.                                                        
Vyr. auklėtoja Reda Blinkienė