GRUPĖS


(8-428) 55-148
Susisiekite su mumis
Grupės
--------------

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI        TEISĖS AKTAI          VEIKLA           PASLAUGOS          KLAUSIMAI         NAUJIENOS       GRUPĖS        PARAMA         NUORODOS
© 2013m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
,,NYKŠTUKAI"
Vaikų amžius  2 - 3 m.

Ugdymo prioritetai:
Saugaus elgesio ir asmeninės higienos įgūdžių lavinimas;
Savarankiškumo, kūrybiškumo, draugiškumo ugdymas;
Vaikiško smalsumo tenkinimas.

,,Nykštukų" grupės dainelė
Per mišką ateina
Nykštukų būrys
Ir tyliai pabeldžia
Į grupės duris.

Sodinsiu nykštuką
Prie šono šalia,
Tegul pasidžiaugia
Gražia dainele.


,,PAUKŠČIUKAI"
Vaikų amžius  3 - 4 m.

Ugdymo  prioritetai:
Išlaisvintas kūrybingumas;
Savarankiškas, atsakingas, saugus ir sveikas vaikas.

"Paukščiukų" grupės dainelė
(muzika R. Gružinskienės, žodžiai R. Morkuvienės)
Mes linksmi vaikiukai,
Šaunūs mes paukščiukai.
Lekiam lekiam kuo greičiau,
Skrendam skrendam vis aukščiau.

Gražūs mūs sparneliai,
Dailūs ir snapeliai.
Su sparneliais plast plast plast,
Su snapeliais kapt kapt kapt.

Greitos mūs kojelės,
Žvitrios ir akelės.
Katinėlis vos artyn
Lekiam, skrendam mes tolyn.,,BORUŽIUKAI"
Vaikų amžius  4- 6 m.

Ugdymo prioritetai:
Ugdyti vaikų komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus bendrauti, reikšti mintis, klausytis įvairių pasakų, puoselėti vaikų domėjimąsi knyga;
Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus, užtikrinti socialinį jų saugumą, skatinti vaiką rūpintis savo ir kitų sveikata;

Kiekvieno vaiko sėkmė- ugdyti laimingą, sveiką, pasitikintį savimi ir atsakingą vaiką;
Stiprinti vaikų nuostatą tyrinėti ir ugdytis žaidžiant.

,,Boružiukų" grupės dainelė
Boružiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži.
Priedainis:
Mokame lekioti,
Mokame ropoti
Pasislėpti tarp gėlių}2k.

Mūs taškeliai septyni
Suskaičiuoki, jei gali.
Priedainis.Priešmokyklinio ugdymo grupė
,,SPALVIUKAI"               
Vaikų amžius 6 - 7 m.

Ugdymo prioritetai:
Tenkinti vaiko poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, būti grupės nariu;
Stiprinti vaiko nuostatą tyrinėti ir mokytis žaidžiant;
Pripažinti vaiko vaikiškumą, savitą kūrybiškumą;
Kurti udgymo turinį, tenkinantį ir atliepiantį kiekvieno vaiko poreikius ir išgales augti,
bręsti ir pasirengti mokytis mokykloje;
Garantuoti saugius, turiningus, džiugius, motyvuotus pažinimui ir kūrybiškus
priešmokyklinius metus.

,,Spalviukų" grupės dainelė
(muzika ir žodžiai N. Lapinskienės ,,Vaivorykštė")
Šypsos geltona saulelė,
Debesį pilką ji veja,
Šoka žydram danguje ji
Ir kviečia pašokti kartu.

Priedainis:
Apsisukim ratu,-
Kiek daug aplink spalvų
Lydi visus kiekvieną dieną.

Surink spalvas
Ir visas vaivorykštėn sudėk,
Kaip nuostabu, pasižiūrėk!

Pievoj aguona raudona,
Pienė kaip saulė geltona,
Žalias paparčio lapelis,
Mus supa spalvota šalis.

Priedainis.